Diensten Toevast

Toevast adviseert u bij de energietransitie. Samen met u bepalen we de strategie, zorgen we voor de juiste energielabels en stellen we per woning of woningtype een geschikt maatwerkadvies op. Dit levert u naar 2050 een concreet plan op voor uw huidige portefeuille. U weet wat het gaat kosten, wat de maatregelen zijn en welke energielabels dat oplevert.

 

Het gehele jaar door woningen verduurzamen

Het maatwerkadvies is een wezenlijk onderdeel van onze werkzaamheden. Door een uitgebreide woningopname door specialisten van Toevast brengen we de woning op alle aspecten in kaart. NEN 2580 oppervlakten, energetische aspecten, maar ook bouwkundige onderdelen worden volledig in beeld gebracht. In het maatwerkadvies worden al deze onderdelen belicht en vindt u alle info voor de komende decennia voor deze woning. Geheel afgestemd op uw wensen en portfolio. 

Maatwerk advies.

Toevast levert voor woningeigenaren een helder en leesbaar maatwerk advies. Dit advies voorziet in maatregelen die bijvoorbeeld de standaard voor woningisolatie behalen, of minimaal een gewenste labelstap maken. In deze adviezen is samen met de opdrachtgever snel een juiste keuze te maken, doordat globale ramingen direct aan dit advies zijn toegevoegd. 

Energielabel beheer.

Voor vele corporatie verzorgen wij het energielabel beheer. Daarbij sturen zij desgewenst de opgave bij door "slechte labels" daar in mee te nemen, maar ook de juistheid van de labels direct goe d te controleren.

Mureno.

De ideale verduurzamingswijze voor gespikkeld bezit en aanpak bij mutatie. Deze verduurzamingsrichting past naast de projectmatige aanpak goed in de strategie en levert vele "model" woningen op voor de projectmatige aanpak.  Iedere aannemer kan hierbij aansluiten.

Vraaggestuurd Verduurzamen.

In verband met het uitfaseren van "slechte labels" heeft Toevast een vraaaggestuurd verduurzamingsproces ontwikkelt, waarbij de E, F em G labels snel uitgefaseerd kunnen worden. Natuurlijk samen en in overleg met de opdrachtgever.